KVK
64988929
Fax
088-1260601

Contactformulier

4 + 14 =

  • Advocatenkantoor Breedijk is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten.
  • Adres: Neuhuyskade 94, 2596 XM Den-Haag, 070-3353535, info@advocatenorde.nl
  • Een overzicht van wet-en regelgeving inclusief gedragsregels van de NOvA of andere organisaties vindt u op:
    http://regelgeving.advocatenorde.nl/
  • Beroepsaansprakelijkheid: Veldsink – De Lind Adviesgroep Boxtel, Baanderherenweg 5, 5282 RC Boxtel
  • Informatie over de kantoorklachtenregeling van artikel 6.28 lid 1 Voda:

– Klachtenregeling: Indien u op enig moment over de behandeling van uw zaak of om een andere reden niet tevreden mocht zijn, dan kunt u daarover een klacht indienen bij Advocatenkantoor Breedijk. De klacht zal dan in behandeling worden genomen overeenkomstig de interne klachtenregeling die daarvoor door Advocatenkantoor Breedijk gehanteerd wordt. De klachtenregeling ligt ter inzage bij Advocatenkantoor Breedijk.

Pin It on Pinterest