Veterinair recht en veterinair tuchtcollege

Centraal in het veterinair recht staat de wet Dieren en het Diergeneesmiddelenbesluit. Daarnaast zijn, door de overheid en de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde richtlijnen opgesteld welke invulling geven aan de open norm van Good veterinary practice welke is gebaseerd op artikel 4 lid 2 van de wet dieren.

Op grond van deze richtlijnen worden nog wel eens boetes uitgedeeld door de NVWA of klachten over dierenartsen ingediend wanneer mensen niet tevreden over een dierenarts zijn.

Ook voor u als professional kan dit ingrijpend overkomen. U dient zich te houden aan verschillende protocollen en indien u daarvan afwijkt dient u deze in ieder geval schriftelijk te kunnen verantwoorden.

Advocatenkantoor Breedijk kan u ondersteunen in het mogelijk voorkomen van klachten en/of boeten maar kan u zeker ook bijstaan in het geval zich een situatie voordoet dat u wordt beboet of dat een klacht tegen u als dierenarts wordt ingediend.

Voor meer informatie over het onderwerp veterinair tuchtrecht kunt u contact opnemen met ons advocatenkantoor veterinair tuchtrecht op 088-1260600 of een e-mail sturen naar breedijk@advocatenkantoorbreedijk.nl. Ook kunt u terecht bij Advocatenkantoor Breedijk voor een Arbeidsrecht advocaat of een Ondernemingsrecht advocaat

Pin It on Pinterest