Arbeidsrecht advocaat

Arbeidsrecht is binnen de onderneming een van de rechtsgebieden die het meest aan verandering onderhevig is. Indien arbeidsrechtelijke zaken niet goed geregeld zijn kan dit tot grote (financiële en organisatorische) gevolgen leiden.

Advocatenkantoor Breedijk heeft ruim 15 jaar ervaring in de verschillende onderdelen van het arbeidsrecht. Hieronder vindt u een beknopt overzicht met wat voor zaken u bij Advocatenkantoor Breedijk terecht kunt.

Arbeidsvoorwaarden

Het is belangrijk om uw arbeidsvoorwaarden up-to-date te houden. Een gestroomlijnde organisatie is gebaat bij het up-to-date contracten en secundaire voorwaarden. Verder is het van belang dat de dossiers van uw werknemers op orde zijn. Of het nu gaat om functioneren, wijziging binnen de organisatie en of arbeidsvoorwaarden of ziekteverzuim.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding in de arbeidsvoorwaarden, kan dat zomaar? Het hangt er op de eerste plaats vanaf wat voor soort functie de werknemer bekleedt en voor welke duur de arbeidsovereenkomst is aangegaan. Zo is een concurrentiebeding in beginsel taboe in een contract voor bepaalde tijd. Indien u echter goed kunt onderbouwen op grond van welke soort gewichtige bedrijfsbelangen een concurrentiebeding gerechtvaardigd is dan kan dit ook in een contract voor bepaalde tijd worden opgenomen.

Arbeidsconflicten en ontslag

Waar arbeidsovereenkomsten worden aangegaan worden deze op enig moment vaak ook weer beëindigd. Soms na langdurige ziekte, soms na een conflict of omdat iemand gewoon een andere baan heeft gevonden. Veelal gebeurt het beëindigen van de arbeidsrelatie in goed onderling overleg maar soms is juridische ondersteuning nodig.

Bijvoorbeeld omdat geprocedeerd wordt bij de rechtbank of bij het gerechtshof.

Advocatenkantoor Breedijk staat ook dan voor u klaar.

Collectief arbeidsrecht

In grotere ondernemingen of kleinere bedrijven die onder de werking van een cao vallen zijn collectieve bepalingen van kracht. De verschillende regels die van toepassing zijn kunnen zeer van belang zijn bij, bijvoorbeeld, fusies en/of overname, (collectief) ontslag, harmonisatie arbeidsvoorwaarden en reorganisaties. Advocatenkantoor Breedijk kan u ondersteunen met het bedenken en uitschrijven van plannen, onderhandelen met ondernemingsraad en/of vakbonden en, bijvoorbeeld een reorganisatie, volledig voor u uitvoeren.

Voor vragen stellen over arbeidsrecht neemt contact op met ons kantoor op 088-1260600 of stuur een e-mail bericht aan breedijk@advocatenkantoorbreedijk.nl. Ook kunt u terecht bij Advocatenkantoor Breedijk voor een Ondernemingsrecht advocaat of het Veterinair Tuchtcollege

Pin It on Pinterest