Veterinair recht 

Als dierenarts of houder van dieren in de veesector kunt u worden geconfronteerd met een inspectie door de NVWA. de NVWA inspecteert op grond van wet- en regelgeving die gebaseerd is op de Wet Dieren. Een inspectie kan leiden tot het opstellen van een berechtingsrapport door de NVWA en de uitkomst hiervan kan leiden tot een bestuursrechtelijke sanctie of strafrechtelijke vervolging. Daarnaast kan een tuchtrechtelijke klacht tegen een dierenarts worden ingediend bij het Veterinair Tuchtcollege.

Op u als professional kan dit ingrijpend overkomen. Mr. Breedijk kan u ondersteunen bij het mogelijk voorkomen van klachten en/of boeten maar kan u zeker ook bijstaan in het geval zich een situatie voordoet dat u wordt beboet, vervolgd of dat een klacht tegen u als dierenarts wordt ingediend.

Voor meer informatie over het onderwerp veterinair recht kunt u contact opnemen via 088-1260600 of een e-mail sturen naar breedijk@advocatenkantoorbreedijk.nl

Pin It on Pinterest