Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG)

 

Om toegang te verkrijgen tot het Register van artikel 3 of 14 van de Wet BIG dient u te voldoen aan een aantal wettelijk vastgelegde eisen. Het betreft vaak een wirwar van regelgeving met daarnaast ook door beroepsverenigingen of opleidingsinstellingen opgestelde -aanvullende- eisen. Vaak is de status van deze “aanvullende” regelgeving niet duidelijk.

Mr. Breedijk staat met name GGZ-instellingen en psychologen bij die belemmering ervaren om toegang te verkrijgen tot de registers of deel te nemen aan opleidingen die hiertoe moeten leiden.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met via 088-1260600 of een e-mail sturen naar breedijk@advocatenkantoorbreedijk.nl

Pin It on Pinterest