Landelijke focus

Advocatenkantoor Breedijk in Tilburg heeft een landelijke focus.

Landelijke focus

Focus op specialisme

Centraal gelegen kantoor

In Tilburg

Altijd dichtbij

Goede bereikbaarheid

Landelijke focus

Advocatenkantoor Breedijk is ingeschreven in het arrondissement Zeeland-West Brabant en valt onder het toezicht van de Deken van de Orde van advocaten ZWB waarvan het emailadres luidt algemeen@advocatenorde-zwb.nl. Het postadres is Postbus 2530, 4800 CM Breda.

Advocatenkantoor Breedijk maakt geen gebruik van een rekening derdengelden en kan derhalve geen derdengelden in ontvangst nemen.

Een overzicht van wet-en regelgeving inclusief gedragsregels van de NOvA of andere organisaties vindt u op: www.regelgeving.advocatenorde.nl.

Beroepsaansprakelijkheid: Veldsink – De Lind Adviesgroep Boxtel, Baanderherenweg 5, 5282 RC Boxtel.

Indien u op enig moment over de behandeling van uw zaak of om een andere reden niet tevreden mocht zijn, dan kunt u daarover een klacht indienen bij Advocatenkantoor Breedijk. De klacht zal dan in behandeling worden genomen overeenkomstig de interne klachtenregeling die daarvoor door Advocatenkantoor Breedijk gehanteerd wordt. De klachtenregeling ligt ter inzage bij Advocatenkantoor Breedijk.

Bellen

Met de bel button belt u gemakkelijk met uw Smartphone naar ons kantoor.

Bel ons

E-mailen

Met de e-mail button opent automatisch uw e-mail programma en stuurt u eenvoudig een e-mail bericht naar ons kantoor.

E-mail ons