Veterinair Recht

Advocatenkantoor Breedijk gelooft in gespecialiseerde dienstverlening en streeft er naar om u met uw vraagstuk zo deskundig en persoonlijk mogelijk te helpen. Kunt u onze hulp goed gebruiken? Neem dan contact op.

Veterinair Recht

Ervaart u als professional problemen op het gebied van diergeneeskunde?

Deskundig en doeltreffend

U staat er niet alleen voor, ik kan u ondersteunen bij het voorkomen van klachten en/of boeten.

Oplossingsgericht

Wordt er toch een klacht tegen u ingediend, laat u dan deskundig bijstaan.

Veterinair Recht

Als dierenarts of houder van dieren in de veesector kunt u worden geconfronteerd met een inspectie door de NVWA. De NVWA inspecteert op grond van wet- en regelgeving die gebaseerd is op de Wet Dieren. Een inspectie kan leiden tot het opstellen van een berechtingsrapport door de NVWA en de uitkomst hiervan kan leiden tot een bestuursrechtelijke sanctie of strafrechtelijke vervolging. Daarnaast kan een tuchtrechtelijke klacht tegen een dierenarts worden ingediend bij het Veterinair Tuchtcollege.

Op u als professional kan dit ingrijpend overkomen. Mr. Breedijk kan u ondersteunen bij het mogelijk voorkomen van klachten en/of boeten maar kan u zeker ook bijstaan in het geval zich een situatie voordoet dat u wordt beboet, vervolgd of dat een klacht tegen u als dierenarts wordt ingediend.

Neem voor meer informatie over het onderwerp veterinair recht contact met ons op.

Bellen

Met de bel button belt u gemakkelijk met uw Smartphone naar ons kantoor.

Bel ons

E-mailen

Met de e-mail button opent automatisch uw e-mail programma en stuurt u eenvoudig een e-mail bericht naar ons kantoor.

E-mail ons