Nieuws Wet BIG

Via de nieuwspagina Wet BIG houden wij u op de hoogte over actuele onderwerpen. Kunt u onze hulp goed gebruiken? Neem dan contact op.

Wet BIG

Ondervindt u als instelling of als professional problemen met toegang tot het BIG-register?

Deskundig en doeltreffend

Ik kan u ondersteunen indien u belemmeringen ervaart bij het verkrijgen van toegang tot het Register.

Oplossingsgericht

U wordt deskundig geholpen en ontzorgt zodat u zich kunt blijven focussen op uw werk.

Nieuws Wet BIG

1 januari 2021 - Verplicht BIG vermelding

Zorgverleners moeten sinds 1 januari 2021 patiënten informeren over hun BIG-nummer wanneer deze daarom vragen.

Het BIG-nummer dient ook te worden vermeld bij het gebruik van uw naam op uw website, onder uw beroepsmatige e-mailberichten én in de wachtruimte als daar uw naam is weergeven. Eerder was ook sprake van verplichte vermelding op brieven en facturen; dat is van de baan.

Bellen

Met de bel button belt u gemakkelijk met uw Smartphone naar ons kantoor.

Bel ons

E-mailen

Met de e-mail button opent automatisch uw e-mail programma en stuurt u eenvoudig een e-mail bericht naar ons kantoor.

E-mail ons